Biologi & væggelus behandling

Væggelus behandling

Væggelus behandling og viden om deres biologi
Væggelus behandling

VÆGGELUS BEHANDLING

Væggelus behandling udføres som udgangspunkt i at de tilhører tægefamilien. Det betyder at væggelus ernærer sig via blod.

Den voksne væggelus minder mest om en æblekerne, både i form og farve. Efter væggelusen har suget blod er den dog noget mørkere.  Billeder af væggelus kan ses her…

Gennem væggelus levetid lægger de 540 æg – fordelt på 1-3 æg pr. dag.

Livscyklus består af 5 stadier. Dvs. nærmest fem forskellige livscyklus. Disse stadier er særdeles vigtige for væggelus, da de generelt ernærer sig ( via blod ) for at komme til næste stadie.  Dette forklarer at man mærker væggelus bid i stimer. Forklaring herpå er, at væggelus lægger deres æg på en gang. Det betyder, at når væggelus æggene udklækkes, så følges de nyklækkede væggelus biologi sammen gennem stadierne. Derfor vil man erfare at væggelus bider i stimer, hvor andre nætter kan være mere “fredelige”.  Hele livscyklus hos væggelus er 10-12 måneder.  Fra æg til nymfe går der ca. 3-4 uger under idéelle forhold.  Dvs. hvor der findes alm. temp. og fødekilder.

Væggelus lægger æg i mørke revner og sprækker, hvor æggene kan sidde beskyttet mod naturlige fjender, derfor er væggelus behandling særdeles vanskelig selv at give sig i kast med.  Væggelus æg udklækkes uforstyrret i gemmestederne.  Væggelus æg er 1 cm. lange, ovale og hvide.

Allerede fra nymfestadiet er væggelus fødesøgende – efter blod.  Som ovenfor nævnt kræver de 1 måltid for at komme til næste stadie i væggelus biologi.  Findes der ingen værter, hvor de kan suge blod, vil livscyklus blot indstilles, indtil der findes nye værter, hvor væggelus kan suge blod.

Temperaturudsving er et andet faktum, der har påvirker væggelus biologi.  Sænkes temperaturene markant, vil stadie hos væggelus sættes i bero – ligesom markant højere temperaturer gør det samme.  Dette afspejler væggelus evner til at indstille sig efter forholdene, og dermed medfører, at de er så svære at bekæmpe.

Det er ikke uden grund, at væggelus har været en plage længere tid end f.eks. rotter.  Mere end 3.500 år har man fundet spor efter væggelus.

VÆGGELUS BEHANDLING