Billeder af væggelus

Billeder af væggelus

Nedenfor finder De en række billeder af væggelus.  Ved at føre musen over billederne, får De oplysninger om det enkelte billeder af væggelus.

For at finde ud, om der er tale om loppebid eller bid fra væggelus, findes der en lang række billeder af væggelus & loppebid på Google image –

Loppebid klik her…

Forskel på bid klik her…

Som det ses på ovenstående billeder af væggelus, er der flere sikre tegn på væggelus.  Vi har valgt disse billeder af væggelus, da de er klassiske eksempler på væggelus og ikke lopper.

Billeder af væggelus