Skadevolder

Væggelus som skadedyr

Skadedyr som væggelus er blandt de værste, læs hvorfor…

 Væggelus som skadedyr

VÆGGELUS SOM SKADEDYR

Skader forårsaget af væggelus som skadedyr.  De materielle ødelæggelser og skader væggelus kan forårsage er begrænsede,
da det kun spor fra ekskrementer, der er de synlige tegn. De egentlige skader er i højere forbundet med økonomiske følgeskader under behandlingen, der kan være nødvendige for at komme problemet til livs på den rette måde, da det kan være nødvendigt at smide senge m.v. ud, ligesom det til tider er nødvendigt at skille inventar ad for at komme til kilden på problemet. Større områder der er inficeret med væggelus kan være  nærmest ubeboelige af hensyn til spredningsrisici.

Derfor er konklusionen…

, at De egentlige skader som væggelus forårsager findes i selve forudsætningerne for at komme dem til livs.  Men dette kan være særdeles bekosteligt.  Forekomst af væggelus på hoteller og andre overnatningssteder bliver ramt økonomisk af et væggelusangreb.  Dels fordi værelser skal sættes ud af drift i længere tid og ofte kan gæster blive tildelt kompensation.  Dels pga. imagetab da det hurtigt rygtes, at overnattende gæster er blevet bidt af væggelus.  Flere og flere hoteller er dog i dag forsikret mod væggelus som skadedyr.  Det kan derfor kun anbefales, at en sådan forsikring tegnes, da det ofte er + 5 hotelværelser, der spærres af under behandling – i en periode af op til 6 uger.  Det er set tidligere at hele etager er lukket ned som følge af væggelus, der har fået lov til at sprede sig.  Det samme gør sig gældende i boligforeninger, hvor en enkelt lejlighed, kan være skyld i at flere opgange er ramt af væggelus.  Såfremt lejerne ønsker genhusning, er dette ligeledes til økonomisk skade.

Ellers…

skal de normale gener i forbindelse med væggelusbid og dermed også skader fra væggelus blot ses i selve biddene og dermed de lidelser disse måtte medføre.
Biddene udgør normalt ikke nogen sundhedsrisiko i form af smittefare eller sygdomsbærer. Læs mere om smittefare under væggelus biologi…

skadedyrsbekæmpelse væggelus - skadedyr